Trường THCS Phường 2

Liên kết website
Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Hôm nay : 0
Tháng 06 : 74
Năm 2018 : 1.288
Tổng số : 1.817
 • Võ Thu Bảo Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   01685848994
  • Email:
   vothubaothuyvc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Phó Hiệu trưởng,Tổ chuyên môn, Giáo viên chủ nhiệm lớp, điều phối công việc đảm bảo đúng chức trách thẩm quyền.

   - Chịu trách nhiệm trước cấp trên về toàn bộ các hoạt động của nhà trường.

 • Lê Văn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0126390406
  • Email:
   levanhai031965@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Thực hiện các nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công và cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các mặt công tác được phân công: Công tác chuyên môn, phụ đạo HS yếu kém; phong trào HS giỏi( cả qua mạng Internet), kỷ luật HS….

   - Xây dựng kế hoạch thực hiện các lĩnh vực công tác được hiệu trưởng phân công; Báo cáo 1 số mãng công tác do Hiệu trưởng phân công

   - Thay mặt hiệu trưởng điều hành các hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền.

Video Clip
Văn bản mới
Số: 52
Tên: (QĐ 52 cử CBGV tham dự hội nghị môn Ngữ văn)
Số: 704
Tên: (704_QD_BGDĐT)
Số: 36
Tên: (Thông tư 36)
Số: 42
Tên: (QĐ 42 cử CBQL, GV tham dự hội nghị)
Số: 179
Tên: (QD179-PGD ĐT cử CBQL-GV tap huan NCKH 2017-2018)
Số: 2884
Tên: (CV 2884 GDTrH tap huan to chuc hoat dong nghien cuu khoa hoc cho HSTrH (1))
Số: 223
Tên: (CV 223 V.v cho học sinh nghi hoc do anh huong bao so 16 (Tembin))
Số: 2986
Tên: (CV 2986 VP cho HS nghi hoc do anh huong bao so 16)