Trường THCS Phường 2

Liên kết website
Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Hôm nay : 2
Tháng 03 : 147
Năm 2018 : 713
Tổng số : 1.242
 • Lâm Ngọc Giàu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ Tịch công đoàn trường THCS Phường 2 - Kiêm CN. UBKT
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0982405720
  • Email:
   Lamgiau998@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn trường THCS Phường 2
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   haiv774@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
Video Clip
Văn bản mới
Số: 52
Tên: (QĐ 52 cử CBGV tham du hoi nghị mon Ngu van)
Số: 704
Tên: (704_QD_BGDĐT)
Số: 36
Tên: (Thông tư 36)
Số: 42
Tên: (QĐ 42 cu CBQL, GV tham du hoi nghi)
Số: 29
Tên: (CV29 tong hop so luong HS nhan tien ho tro theo ND116)
Số: 179
Tên: (QD179-PGD ĐT cử CBQL-GV tap huan NCKH 2017-2018)
Số: 2884
Tên: (CV 2884 GDTrH tap huan to chuc hoat dong nghien cuu khoa hoc cho HSTrH (1))
Số: 223
Tên: (CV 223 V.v cho học sinh nghi hoc do anh huong bao so 16 (Tembin))
Số: 2986
Tên: (CV 2986 VP cho HS nghi hoc do anh huong bao so 16)
Số: 2654
Tên: (CV 2654 GDTrH day tang cuong tieng Anh cap THCS (1))