Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 10 : 19
Năm 2022 : 2.714
 • Sơn Thị Kim Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0946014421
  • Email:
   kimcuongthcsp2vc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Địa

 • Trần Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0977649815
  • Email:
   minhtv-p2thcs@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Ngữ văn

 • Sơn Thụy Nhật Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0919967144
  • Email:
   nhatngan2013@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Anh Văn

 • Thạch Sà Cuôl
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0968755662
  • Email:
   thachsacuol@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Khmer

 • Lâm Thúy Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0976252949
  • Email:
   lthuyhan@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Toán

 • Tăng Thước
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên bảo vệ

 • Ông Thị Lao
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên cấp dưỡng

 • Phan Thị Ngọc Hân
  • Họ và tên:
  • Email:
   phanthingochan1988@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên văn thư

 • Nguyễn Ngọc Thơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0815925777
  • Email:
   ngocthothcshoadong@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01686765446
  • Email:
   nguyenthamvc80@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn

 • Lý Thị Hoa Ry
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0914340788
  • Email:
   hoarily@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn

 • Thạch Thị Na Rươl
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01287874319
  • Email:
   ratran79@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn

 • Diệp Tố Quyên
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01698292961
  • Email:
   namalduong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn

Video Clip
Văn bản mới