Trường THCS Phường 2

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Tháng 12 : 96
Năm 2019 : 3.356
 • Sơn Phước
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên bảo vệ

 • Ông Thị Lao
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên cấp dưỡng

 • Trần Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0977649815
  • Email:
   minhtv-p2thcs@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Ngữ văn

 • Phan Thị Ngọc Hân
  • Họ và tên:
  • Email:
   phanthingochan1988@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên văn thư

 • Nguyễn Ngọc Thơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0815925777
  • Email:
   ngocthothcshoadong@gmail.com
 • Sơn Thị Kim Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   01654586911
  • Email:
   kimcuongthcsp2vc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Địa

 • Tếp Tha Vi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0962517913
  • Email:
   thavip2vc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn

 • Nguyễn Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01686765446
  • Email:
   nguyenthamvc80@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn

 • Lý Thị Hoa Ry
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0914340788
  • Email:
   hoarily@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn

 • Thạch Thị Na Rươl
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01287874319
  • Email:
   ratran79@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn

 • Diệp Tố Quyên
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01698292961
  • Email:
   namalduong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn

 • Thạch Thị Sà Ly
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0969784622
  • Email:
   ly130585@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn

 • Đặng Gia Lương
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0916850898
  • Email:
   gialuongth@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Vật Lý

Video Clip