Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Tháng 10 : 18
Năm 2022 : 2.713
 • Sơn Thị Kim Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0946014421
  • Email:
   kimcuongthcsp2vc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Địa

 • Trần Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0977649815
  • Email:
   minhtv-p2thcs@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Ngữ văn

 • Sơn Thụy Nhật Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0919967144
  • Email:
   nhatngan2013@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Anh Văn

 • Thạch Sà Cuôl
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0968755662
  • Email:
   thachsacuol@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Khmer

 • Lâm Thúy Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0976252949
  • Email:
   lthuyhan@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Toán

 • Nguyễn Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01686765446
  • Email:
   nguyenthamvc80@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn

 • Lý Thị Hoa Ry
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0914340788
  • Email:
   hoarily@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn

 • Thạch Thị Na Rươl
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01287874319
  • Email:
   ratran79@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn

 • Diệp Tố Quyên
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01698292961
  • Email:
   namalduong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn

 • Thạch Thị Sà Ly
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0969784622
  • Email:
   ly130585@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Lịch Sử

 • Tăng Thương
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0939286736
  • Email:
   tangthuong.vcst@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Vật Lý

 • Diệp Tố Oanh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0972502969
  • Email:
   boconganh8287@yahoo.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Công nghệ

 • Tăng Nghe
  • Họ và tên:
  • Email:
   tangnghe78@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Thể dục

 • Hữu Thị Kim Linh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01679643618
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Mỹ Thuật

Video Clip
Văn bản mới