Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 10 : 19
Năm 2022 : 2.714
 • Sơn Thụy Nhật Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0919967144
  • Email:
   nhatngan2013@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Anh Văn

 • Thạch Sà Cuôl
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0968755662
  • Email:
   thachsacuol@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Khmer

 • Tăng Nghe
  • Họ và tên:
  • Email:
   tangnghe78@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Thể dục

 • Hữu Thị Kim Linh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01679643618
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Mỹ Thuật

 • Hồ Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01677266001
  • Email:
   quoccannguyen@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Âm nhạc

 • Nguyễn Thị Phong
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01222197774
  • Email:
   phongnguyen.st@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Anh văn

 • Lâm Na Rích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư Chi Đoàn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Thể dục

 • Sơn Chành Đon
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01202871438
  • Email:
   schanhdon@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Khmer

 • Lê Thạch Thu Thảo
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01669483492
  • Email:
   susanlai1988@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Anh văn

 • Lý Thùy Dung
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0968755662
  • Email:
   lythuydungp2@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Khmer

 • Đinh Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01669429966
  • Email:
   hiendinh77@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Anh văn

Video Clip
Văn bản mới