Liên kết website
Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Hôm nay : 1
Tháng 01 : 164
Năm 2018 : 164
Tổng số : 693
 • Sơn Thụy Nhật Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0919967144
  • Email:
   nhatngan2013@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Anh Văn

 • Thạch Thị Minh Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0941690919
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn tiếng Khmer

 • Sơn Chành Đon
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01202871438
  • Email:
   schanhdon@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Khmer

 • Lâm Thị Sà Rưỡng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   lamthi.saruong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Khmer

 • Lý Thùy Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0968755662
  • Email:
   lythuydungp2@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Khmer

 • Thạch Sà Cuôl
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0968755662
  • Email:
   thachsacuol@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Khmer

 • Nguyễn Thị Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01222197774
  • Email:
   phongnguyen.st@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Anh văn

 • Lê Thạch Thu Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01669483492
  • Email:
   susanlai1988@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Anh văn

 • Đinh Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01669429966
  • Email:
   hiendinh77@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Anh văn

Video Clip
Văn bản mới
Số: 179
Tên: (QD179-PGD ĐT cử CBQL-GV tap huan NCKH 2017-2018)
Số: 2884
Tên: (CV 2884 GDTrH tap huan to chuc hoat dong nghien cuu khoa hoc cho HSTrH (1))
Số: 223
Tên: (CV 223 V.v cho học sinh nghi hoc do anh huong bao so 16 (Tembin))
Số: 2986
Tên: (CV 2986 VP cho HS nghi hoc do anh huong bao so 16)
Số: 2654
Tên: (CV 2654 GDTrH day tang cuong tieng Anh cap THCS (1))
Số: 2632
Tên: (CV 2632 CTTT chan chinh hoat dong tham quan, huong nghiep)
Số: 187
Tên: (CV 187 to chuc day 2 buoi.ngay hoac day tang tiet THCS)
Số: 45
Tên: (KH 45 tham dinh truong THCS dat chuan quoc gia nam 2017)
Số: 2515
Tên: (CV 2515 GDTrH phat dong phong trao thi dua bao ve moi truong den 2020)