Trường THCS Phường 2

Liên kết website
Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Hôm nay : 0
Tháng 06 : 74
Năm 2018 : 1.288
Tổng số : 1.817
 • Danh Thanh Thuý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0977706896
  • Email:
   thanhthuyc2vc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Sinh học

 • Tăng Thị Kim Hol
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0972974409
  • Email:
   tangthikimhol@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Sinh học, Công nghệ

 • Trần Thanh Dũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
  • Email:
   thanhdu1167@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Sinh học, Toán

 • Thạch Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   01642671347
  • Email:
   phuonglai1410@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Sinh học, Hóa học

 • Tăng Minh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   01634526853
  • Email:
   tangminhst@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Công Nghệ, HĐGD

 • Huỳnh Hoàng Thol
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   01686842935
  • Email:
   huynhhoangthol@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Sinh học, Công nghệ

 • Lâm Ngọc Giàu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0982405720
  • Email:
   Lamgiau998@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Hóa học

Video Clip
Văn bản mới
Số: 52
Tên: (QĐ 52 cử CBGV tham dự hội nghị môn Ngữ văn)
Số: 704
Tên: (704_QD_BGDĐT)
Số: 36
Tên: (Thông tư 36)
Số: 42
Tên: (QĐ 42 cử CBQL, GV tham dự hội nghị)
Số: 179
Tên: (QD179-PGD ĐT cử CBQL-GV tap huan NCKH 2017-2018)
Số: 2884
Tên: (CV 2884 GDTrH tap huan to chuc hoat dong nghien cuu khoa hoc cho HSTrH (1))
Số: 223
Tên: (CV 223 V.v cho học sinh nghi hoc do anh huong bao so 16 (Tembin))
Số: 2986
Tên: (CV 2986 VP cho HS nghi hoc do anh huong bao so 16)