Trường THCS Phường 2

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Tháng 09 : 359
Năm 2018 : 2.341
 • Danh Thanh Thuý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0977706896
  • Email:
   thanhthuyc2vc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Sinh học

 • Tăng Thị Kim Hol
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0972974409
  • Email:
   tangthikimhol@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Sinh học, Công nghệ

 • Trần Thanh Dũ
  • Họ và tên:
  • Email:
   thanhdu1167@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Sinh học, Toán

 • Thạch Phương
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01642671347
  • Email:
   phuonglai1410@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Sinh học, Hóa học

 • Tăng Minh Hùng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01634526853
  • Email:
   tangminhst@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Công Nghệ, HĐGD

 • Huỳnh Hoàng Thol
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01686842935
  • Email:
   huynhhoangthol@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Sinh học, Công nghệ

 • Lâm Ngọc Giàu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0982405720
  • Email:
   Lamgiau998@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Hóa học

Video Clip
Văn bản mới