Liên kết website
Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Hôm nay : 1
Tháng 01 : 164
Năm 2018 : 164
Tổng số : 693
 • Danh Thanh Thuý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0977706896
  • Email:
   thanhthuyc2vc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Sinh học

 • Tăng Thị Kim Hol
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0972974409
  • Email:
   tangthikimhol@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Sinh học, Công nghệ

 • Trần Thanh Dũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   thanhdu1167@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Sinh học, Toán

 • Thạch Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01642671347
  • Email:
   phuonglai1410@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Sinh học, Hóa học

 • Tăng Minh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01634526853
  • Email:
   tangminhst@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Công Nghệ, HĐGD

 • Huỳnh Hoàng Thol
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01686842935
  • Email:
   huynhhoangthol@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Sinh học, Công nghệ

 • Lâm Ngọc Giàu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0982405720
  • Email:
   Lamgiau998@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Hóa học

Video Clip
Văn bản mới
Số: 179
Tên: (QD179-PGD ĐT cử CBQL-GV tap huan NCKH 2017-2018)
Số: 2884
Tên: (CV 2884 GDTrH tap huan to chuc hoat dong nghien cuu khoa hoc cho HSTrH (1))
Số: 223
Tên: (CV 223 V.v cho học sinh nghi hoc do anh huong bao so 16 (Tembin))
Số: 2986
Tên: (CV 2986 VP cho HS nghi hoc do anh huong bao so 16)
Số: 2654
Tên: (CV 2654 GDTrH day tang cuong tieng Anh cap THCS (1))
Số: 2632
Tên: (CV 2632 CTTT chan chinh hoat dong tham quan, huong nghiep)
Số: 187
Tên: (CV 187 to chuc day 2 buoi.ngay hoac day tang tiet THCS)
Số: 45
Tên: (KH 45 tham dinh truong THCS dat chuan quoc gia nam 2017)
Số: 2515
Tên: (CV 2515 GDTrH phat dong phong trao thi dua bao ve moi truong den 2020)