Trường THCS Phường 2

Liên kết website
Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Hôm nay : 0
Tháng 06 : 74
Năm 2018 : 1.288
Tổng số : 1.817
 • Đặng Gia Lương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0916850898
  • Email:
   gialuongth@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Vật Lý

 • Tăng Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0939286736
  • Email:
   tangthuong.vcst@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Vật Lý, Thể dục

 • Lâm Na Rích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
  • Email:
   lamnarichst@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Thể dục

 • Diệp Tố Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0972502969
  • Email:
   boconganh8287@yahoo.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Công nghệ

 • Tăng Nghe
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
  • Email:
   tangnghe78@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Thể dục

 • Hữu Thị Kim Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   01679643618
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Mỹ Thuật

 • Hồ Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   01677266001
  • Email:
   quoccannguyen@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Âm nhạc

 • Quách Hoàng Huynh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   01677196212
  • Email:
   quachhoanghuynhpgdvc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Vật Lý, Tin học

Video Clip
Văn bản mới
Số: 52
Tên: (QĐ 52 cử CBGV tham dự hội nghị môn Ngữ văn)
Số: 704
Tên: (704_QD_BGDĐT)
Số: 36
Tên: (Thông tư 36)
Số: 42
Tên: (QĐ 42 cử CBQL, GV tham dự hội nghị)
Số: 179
Tên: (QD179-PGD ĐT cử CBQL-GV tap huan NCKH 2017-2018)
Số: 2884
Tên: (CV 2884 GDTrH tap huan to chuc hoat dong nghien cuu khoa hoc cho HSTrH (1))
Số: 223
Tên: (CV 223 V.v cho học sinh nghi hoc do anh huong bao so 16 (Tembin))
Số: 2986
Tên: (CV 2986 VP cho HS nghi hoc do anh huong bao so 16)