Trường THCS Phường 2

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 09 : 194
Năm 2019 : 2.485
 • Đặng Gia Lương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0916850898
  • Email:
   gialuongth@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Vật Lý

 • Tăng Thương
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0939286736
  • Email:
   tangthuong.vcst@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Vật Lý, Thể dục

 • Lâm Na Rích
  • Họ và tên:
  • Email:
   lamnarichst@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Thể dục

 • Diệp Tố Oanh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0972502969
  • Email:
   boconganh8287@yahoo.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Công nghệ

 • Tăng Nghe
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi đoàn
  • Email:
   tangnghe78@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Thể dục

 • Tăng Thị Kim Hol
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0972974409
  • Email:
   tangthikimhol@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Sinh học, Công nghệ

 • Thạch Phương
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01642671347
  • Email:
   phuonglai1410@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Sinh học, Hóa học

 • Tăng Minh Hùng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01634526853
  • Email:
   tangminhst@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Công Nghệ, HĐGD

 • Huỳnh Hoàng Thol
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01686842935
  • Email:
   huynhhoangthol@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Sinh học, Công nghệ

 • Lâm Ngọc Giàu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0982405720
  • Email:
   Lamgiau998@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Hóa học

 • Danh Thanh Thuý
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0977706896
  • Email:
   thanhthuyc2vc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Sinh học

Video Clip