Liên kết website
Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Hôm nay : 1
Tháng 01 : 164
Năm 2018 : 164
Tổng số : 693
 • Đặng Gia Lương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0916850898
  • Email:
   gialuongth@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Vật Lý

 • Tăng Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0939286736
  • Email:
   tangthuong.vcst@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Vật Lý, Thể dục

 • Lâm Na Rích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   lamnarichst@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Thể dục

 • Diệp Tố Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0972502969
  • Email:
   boconganh8287@yahoo.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Công nghệ

 • Tăng Nghe
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   tangnghe78@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Thể dục

 • Hữu Thị Kim Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01679643618
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Mỹ Thuật

 • Hồ Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01677266001
  • Email:
   quoccannguyen@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Âm nhạc

 • Quách Hoàng Huynh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01677196212
  • Email:
   quachhoanghuynhpgdvc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Vật Lý, Tin học

Video Clip
Văn bản mới
Số: 179
Tên: (QD179-PGD ĐT cử CBQL-GV tap huan NCKH 2017-2018)
Số: 2884
Tên: (CV 2884 GDTrH tap huan to chuc hoat dong nghien cuu khoa hoc cho HSTrH (1))
Số: 223
Tên: (CV 223 V.v cho học sinh nghi hoc do anh huong bao so 16 (Tembin))
Số: 2986
Tên: (CV 2986 VP cho HS nghi hoc do anh huong bao so 16)
Số: 2654
Tên: (CV 2654 GDTrH day tang cuong tieng Anh cap THCS (1))
Số: 2632
Tên: (CV 2632 CTTT chan chinh hoat dong tham quan, huong nghiep)
Số: 187
Tên: (CV 187 to chuc day 2 buoi.ngay hoac day tang tiet THCS)
Số: 45
Tên: (KH 45 tham dinh truong THCS dat chuan quoc gia nam 2017)
Số: 2515
Tên: (CV 2515 GDTrH phat dong phong trao thi dua bao ve moi truong den 2020)