Liên kết website
Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Hôm nay : 1
Tháng 01 : 164
Năm 2018 : 164
Tổng số : 693
 • Sơn Thị Kim Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01654586911
  • Email:
   kimcuongthcsp2vc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Địa

 • Trịnh Hương Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01295259678
  • Email:
   huongtruc1900@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn GDCD

 • Lâm Thị Hồng Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01678765353
  • Email:
   hongcuc.vcst@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Lịch sử, GDCD

 • Lý Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0919903941
  • Email:
   vanmin2231@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Địa, Thể dục

 • Sơn Minh Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0917237703
  • Email:
   phocapphuong2vinhchau@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Lịch sử

 • Trần Thái Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0939058280
  • Email:
   ngocvc2015@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn GDCD

 • Tăng Thị Túy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0919954818
  • Email:
   tuylinh1975@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Địa

Video Clip
Văn bản mới
Số: 179
Tên: (QD179-PGD ĐT cử CBQL-GV tap huan NCKH 2017-2018)
Số: 2884
Tên: (CV 2884 GDTrH tap huan to chuc hoat dong nghien cuu khoa hoc cho HSTrH (1))
Số: 223
Tên: (CV 223 V.v cho học sinh nghi hoc do anh huong bao so 16 (Tembin))
Số: 2986
Tên: (CV 2986 VP cho HS nghi hoc do anh huong bao so 16)
Số: 2654
Tên: (CV 2654 GDTrH day tang cuong tieng Anh cap THCS (1))
Số: 2632
Tên: (CV 2632 CTTT chan chinh hoat dong tham quan, huong nghiep)
Số: 187
Tên: (CV 187 to chuc day 2 buoi.ngay hoac day tang tiet THCS)
Số: 45
Tên: (KH 45 tham dinh truong THCS dat chuan quoc gia nam 2017)
Số: 2515
Tên: (CV 2515 GDTrH phat dong phong trao thi dua bao ve moi truong den 2020)