Trường THCS Phường 2

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 09 : 194
Năm 2019 : 2.485
 • Sơn Thị Kim Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01654586911
  • Email:
   kimcuongthcsp2vc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Địa

 • Hồ Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01677266001
  • Email:
   quoccannguyen@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Âm nhạc

 • Trịnh Hương Trúc
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01295259678
  • Email:
   huongtruc1900@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn GDCD

 • Lý Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0919903941
  • Email:
   vanmin2231@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Địa, Thể dục

 • Sơn Minh Tiến
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0917237703
  • Email:
   phocapphuong2vinhchau@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Lịch sử

 • Trần Thái Nguyên
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0939058280
  • Email:
   ngocvc2015@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn GDCD

 • Tăng Thị Túy Linh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0919954818
  • Email:
   tuylinh1975@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Địa

Video Clip