Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 10 : 19
Năm 2022 : 2.714
 • Lâm Thúy Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0976252949
  • Email:
   lthuyhan@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Toán

 • Tăng Thương
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0939286736
  • Email:
   tangthuong.vcst@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Vật Lý

 • Diệp Tố Oanh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0972502969
  • Email:
   boconganh8287@yahoo.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Công nghệ

 • Tăng Thị Kim Hol
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0972974409
  • Email:
   tangthikimhol@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Hóa, Sinh học

 • Huỳnh Hoàng Thol
  • Họ và tên:
  • Email:
   huynhhoangthol@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Sinh học

 • Thái Thanh Tùng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0902084709
  • Email:
   thanhtung0574@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Tin học  

 • Lâm Ngọc Giàu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ Tịch Công đoàn - Tổ phó chuyên môn
 • Dương Na Mal
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01698292961
  • Email:
   namalduong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Toán

 • Tăng Quạch Tha
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0977070834
  • Email:
   tangquachthavc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Tin học

 • Trần Thanh Dũ
  • Họ và tên:
  • Email:
   thanhdu1167@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Sinh học

 • Thạch Thị Sa Rên
  • Họ và tên:
  • Email:
   thachthisaren68@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Sinh

 • Sơn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01647346718
  • Email:
   sonthiloan1975@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Toán

 • Phạm Trung Phi
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0978689596
  • Email:
   phamtrungphi1979@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Toán

Video Clip
Văn bản mới