Trường THCS Phường 2

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 09 : 194
Năm 2019 : 2.485
 • Thái Thanh Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0902084709
  • Email:
   thanhtung0574@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Tin học  

 • Dương Na Mal
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01698292961
  • Email:
   namalduong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Toán

 • Tăng Quạch Tha
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0977070834
  • Email:
   tangquachthavc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Tin học

 • Thạch Thị Sa Rên
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01688842935
  • Email:
   thachthisaren68@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Toán

 • Trần Thanh Dũ
  • Họ và tên:
  • Email:
   thanhdu1167@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Sinh học, Toán

 • Sơn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01647346718
  • Email:
   sonthiloan1975@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Toán

 • Phạm Trung Phi
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0978689596
  • Email:
   phamtrungphi1979@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Toán

 • Lâm Thúy Hân
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0976252949
  • Email:
   lthuyhan@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Toán

 • Trần Thị Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách đội
  • Điện thoại:
   0919080520
  • Email:
   bichtranthingoc120893@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Tin học

 • Quách Hoàng Huynh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01677196212
  • Email:
   quachhoanghuynhpgdvc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Vật Lý, Tin học

Video Clip