Trường THCS Phường 2

Liên kết website
Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Hôm nay : 2
Tháng 03 : 147
Năm 2018 : 713
Tổng số : 1.242
 • Tếp Tha Vi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0962517913
  • Email:
   thavip2vc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn

 • Nguyễn Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01686765446
  • Email:
   nguyenthamvc80@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn

 • Lý Thị Hoa Ry
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0914340788
  • Email:
   hoarily@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn

 • Thạch Thị Na Rươl
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01287874319
  • Email:
   ratran79@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn

 • Diệp Tố Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01698292961
  • Email:
   namalduong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn

 • Thạch Thị Sà Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0969784622
  • Email:
   ly130585@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn

 • Nguyễn Văn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   haiv774@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn

Video Clip
Văn bản mới
Số: 52
Tên: (QĐ 52 cử CBGV tham du hoi nghị mon Ngu van)
Số: 704
Tên: (704_QD_BGDĐT)
Số: 36
Tên: (Thông tư 36)
Số: 42
Tên: (QĐ 42 cu CBQL, GV tham du hoi nghi)
Số: 29
Tên: (CV29 tong hop so luong HS nhan tien ho tro theo ND116)
Số: 179
Tên: (QD179-PGD ĐT cử CBQL-GV tap huan NCKH 2017-2018)
Số: 2884
Tên: (CV 2884 GDTrH tap huan to chuc hoat dong nghien cuu khoa hoc cho HSTrH (1))
Số: 223
Tên: (CV 223 V.v cho học sinh nghi hoc do anh huong bao so 16 (Tembin))
Số: 2986
Tên: (CV 2986 VP cho HS nghi hoc do anh huong bao so 16)
Số: 2654
Tên: (CV 2654 GDTrH day tang cuong tieng Anh cap THCS (1))