Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 10 : 19
Năm 2022 : 2.714
 • Sơn Thị Kim Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0946014421
  • Email:
   kimcuongthcsp2vc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Địa

 • Trần Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0977649815
  • Email:
   minhtv-p2thcs@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Ngữ văn

 • Nguyễn Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01686765446
  • Email:
   nguyenthamvc80@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn

 • Lý Thị Hoa Ry
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0914340788
  • Email:
   hoarily@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn

 • Thạch Thị Na Rươl
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01287874319
  • Email:
   ratran79@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn

 • Diệp Tố Quyên
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01698292961
  • Email:
   namalduong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn

 • Thạch Thị Sà Ly
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0969784622
  • Email:
   ly130585@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Lịch Sử

 • Trịnh Hương Trúc
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01295259678
  • Email:
   huongtruc1900@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn GDCD

 • Lý Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0919903941
  • Email:
   vanmin2231@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Địa

 • Sơn Minh Tiến
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0917237703
  • Email:
   phocapphuong2vinhchau@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Lịch sử

 • Trần Thái Nguyên
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0939058280
  • Email:
   ngocvc2015@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn GDCD

 • Tăng Thị Túy Linh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0919954818
  • Email:
   tuylinh1975@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Địa

 • Tếp Tha Vi
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0962517913
  • Email:
   thavip2vc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn

Video Clip
Văn bản mới